نشانی ایمیل

info@caspianbag.com

آدرس دفتر مرکزی

تهران - خیابان شهید مطهری خیابان شهید مفتح خیابان گلزار- پلاک 50 طبقه 2 غرب . کد پستی: 1575743894

تلفن تماس

325634-6 885 21 98+ , فکس: 88301282 21 98+

آدرس کارخانه

ساری _ کیلومتر 6 جاده ساری به نکاِء تلفن کارخانه:: 3 - 33434691 - 9811+ & 3-33434482- 9811+ | فکس: 33434484 9811+